_Naumovich V.

Player                        
Belarus: Vysshaya Liga Women 3 - - 0 0 0 0 0
Total 3 - - 0 0 0 0 0