Sergey Ostashevskiy Cup 2017-2018

Standings

Round of 16
3 Andrey Trunov
8 Ihor Serdyukov
2 Aleksey Nesterov
1 Boris Plaksin
10 Nataliya Moskalenko
1 Roman Larin
3 Roman Chernyshkov
1 Aleksey Lepin
3 Sergey Lanovoy
2 Vladimir Kononov
1 Mykhailo Kripak
2 Boris Meteletskiy
1 Aleksey Toropatskiy
5 Ihor Koz'ban
1 Artyom Dolzhenko
6 Al'bert Stulov
Quarterfinals
2 Ihor Serdyukov
1 Aleksey Nesterov
1 Nataliya Moskalenko
2 Roman Chernyshkov
3 Sergey Lanovoy
2 Boris Meteletskiy
1 Ihor Koz'ban
3 Al'bert Stulov
Semifinals
2 Ihor Serdyukov
1 Roman Chernyshkov
2 Sergey Lanovoy
2 Al'bert Stulov
Final
3 Ihor Serdyukov
2 Al'bert Stulov
Best bookmakers rating
1 Bonus: $$$ Make bet!
2 Bonus: 100$ Make bet!
3 Bonus: 30 Euro Make bet!
4 Bonus: 100$ Make bet!
5 Bonus: 20 Euro Make bet!