Kyu-Sung Cho

South Korea
25.01.1998 (22 years old)
70 kg
185 cm
 Jeonbuk Hyundai Motors
Striker
11

Role

Striker
11