Группа лидеров

Team G W D D G P
1. Vyacheslav Kozyrev 5 2 1 2 10 - 6 48
2. Vyacheslav Chernenkov 5 4 0 1 13 - 6 44
3. Artur Magomedov 5 4 0 1 11 - 7 44
4. Liliya Kustkova 5 4 0 1 12 - 10 44
5. Nikolay Serbul 5 4 0 1 16 - 9 43
6. Sergey Veklich 5 2 1 2 9 - 7 43
7. Artyom Kharchevnikov 5 1 1 3 8 - 12 42
8. Al'bert Stulov 5 3 0 2 13 - 10 41
9. Dmytro Fedosov 5 3 0 2 8 - 7 39
10. Vasyl' Chyzh 5 2 2 1 9 - 8 38
11. Nataliya Moskalenko 5 2 0 3 9 - 11 38
12. Al'mir Iskakov 5 2 0 3 7 - 9 38
13. Ihor Koz'ban 5 1 0 4 4 - 17 38
14. Vitaliy Mel'nyk 5 1 0 4 9 - 10 36
15. Oleksiy Antonenko 5 1 1 3 10 - 10 35
16. Sergey Prokofyev 5 1 0 4 6 - 15 35

Группа претендентов

Team G W D D G P
1. Maksym Pomazkov 9 5 3 1 21 - 8 49
2. Andriy Serhiyenko 9 6 1 2 19 - 11 48
3. Dmitriy Boschuk 9 6 1 2 18 - 13 48
4. Roman Chernyshkov 9 4 2 3 14 - 14 45
5. Vladimir Kononov 9 4 2 3 16 - 12 44
6. Boris Plaksin 9 3 5 1 15 - 11 44
7. Kirill Zakatchenko 9 4 3 2 20 - 11 42
8. Oleksandr Kripak 9 5 1 3 21 - 16 40
9. Mykhailo Kripak 9 3 5 1 19 - 16 40
10. Artyom Dolzhenko 9 3 2 4 17 - 17 40
11. Ol'ha Kripak 9 3 3 3 20 - 18 39
12. Vadim Ukhov 9 2 5 2 17 - 17 39
13. Viktor Ovchinnikov 9 3 1 5 12 - 21 37
14. Boris Fyodorov 9 3 0 6 15 - 18 36
15. Mikhail Bugrov 9 3 2 4 11 - 21 34
16. Roman Larin 9 2 0 7 13 - 26 34
17. Aleksey Lepin 9 1 2 6 11 - 20 34
18. Maksym Pul'man 9 1 2 6 11 - 20 32Tournaments
CIS
Europe
Asia
South America
North America
Oceania
Африка
Others
Follow us 

Recommend us

 
Authentication
— Or Lost password? Register