Belarus: Premier League. Reserve 2020

Smolevichi 2

Additional Information
# Player Role                       
1 Nikita Lazovski Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmitry Syrovatsky Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniil Babich Defender 1 44 44 0 0 0 0 0
3 Ivan Vasilenok Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilyaz Safi Defender 0 0 0 0 0 0 1 0
Arseny Chisty Defender 2 21 10.5 0 0 0 0 0
Ivan Shavel Defender 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Aleksander Aleksandrovich Midfielder 0 -44 0 0 0 0 0 0
Vadim Alshanets Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniil Amelyanovich Midfielder 1 41 41 0 0 0 0 0
Kirill Zapotylok Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergey Kanash Midfielder 1 26 26 0 0 0 1 0
Vladislav Korzun Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Evgeny Malinovsky Midfielder 0 -20 0 0 0 0 0 0
Veniamin Puzan Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sergey Rusak Midfielder 0 -44 0 0 0 0 0 0
Vladislav Savko Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Sadovskiy Midfielder 1 44 44 0 0 0 0 0
Zakhar Kondratovich Striker 1 -32 -32 0 0 0 0 0
Alexander Panov Striker 0 -32 0 0 0 0 0 0
Alexey Turik Striker 0 -28 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Chizh II Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladislav Sharko Striker 1 20 20 0 0 0 0 0
_Korzun V. 0 -12 0 0 0 0 0 0
_Savko V. 1 28 28 0 0 0 0 0
_Zapatylok K. 1 16 16 0 0 0 0 0
Aleksandr Chizh Defender 1 16 16 1 0 0 0 0
Ivan Veras Defender 0 -44 0 0 0 0 0 0