Played macthes

1.75
Pedro Martinez Svyatoslav Gulin
2.22
Jonas Forejtek Gakhov I.
1.85 Played
Svyatoslav Gulin Nerman Fatic
2.20 Played
Rudolf Molleker Oleksii Krutykh
1.72 Played
Edoardo Lavagno Gakhov I.
1.77 Played
Roberto Bautista Denis Yevseyev
1.70 Played
Martin Landaluce Denis Yevseyev
1.90 Refunded
Denis Yevseyev Pedro Martinez
1.72 Played
Adrian Andreev Oleksii Krutykh
1.85 Played
Denis Yevseyev Carlos Taberner
✅ Football tips