Gorodeya-d

# Player Role                       
_Dyachenko D. 1 14 14 0 0 0 0 0
0 Alexey Solovey Defender 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Artem Volovich Midfielder 0 -59 0 2 0 0 2 0
0 Artyom Zaharov II Goalkeeper 1 44 44 0 0 0 0 0
0 Danila Skachko Defender 1 -27 -27 1 0 0 0 0
0 Dmitriy Ilchuk Defender 4 84 21 0 0 0 3 0
0 Evgeniy Kudryavtsev Defender 0 -59 0 0 0 0 0 1
0 Evgeniy Maksimovich Midfielder 3 70 23.3 0 0 0 0 0
30 Gleb Efimov Goalkeeper 0 -44 0 0 0 0 0 0
5 Ilya Baglai Defender 0 -29 0 1 0 0 2 0
0 Ilya Kren Striker 3 35 11.7 0 0 0 0 0
0 Ilya Tatarinovich Striker 1 -11 -11 1 0 0 1 0
0 Maksim Makarov Goalkeeper 1 0 0 0 0 0 0 0
0 Matvey Borisevich Defender 0 -43 0 0 0 0 4 0
0 Pavel Pokhozhay Striker 3 23 7.7 0 0 0 0 0
0 Pavel Ratskevich Defender 4 76 19 0 0 0 0 0
0 Roman Kureichik Striker 3 22 7.3 0 0 0 0 0
0 Rostislav Shavel Striker 0 -30 0 0 0 0 0 1
0 Stanislav Kraevskiy Defender 0 -58 0 0 0 0 1 0
0 Vadim Sharkov Midfielder 0 -52 0 0 0 0 0 0
0 Vladislav Issar Defender 0 -21 0 0 0 0 1 0
0 Vladislav Kozich Defender 3 35 11.7 0 0 0 0 0
17 Vladislav Morozov Striker 1 30 30 0 0 0 3 1