Yusuke Minagawa

 Japan
 Yokohama FC
Striker

Role

Striker