Vinko Sapina

 Ulm
Player                        
Germany: Regionalliga Southwest 3 - - 4 0 0 0 0
Total 3 - - 4 0 0 0 0