_Markushevskaya T.

Player                        
Belarus: Vysshaya Liga Women 2 - - 1 0 0 1 0
Total 2 - - 1 0 0 1 0