Kensuke Nagai

Japan
 Japan
 FC Tokyo
Striker
11

Role

Striker
11