Today

Friday, 20 July 2018
NS
Maksym Pomazkov
Roman Chernyshkov
Online
NS
Maksym Pul'man
Mykhailo Kripak
Online
NS
Vadim Ukhov
Mikhail Bugrov
Online
NS
Boris Plaksin
Andriy Serhiyenko
Online
NS
Boris Fyodorov
Aleksey Lepin
Online
NS
Kirill Zakatchenko
Vladimir Kononov
Online
NS
Ol'ha Kripak
Roman Larin
Online
NS
Dmitriy Boschuk
Viktor Ovchinnikov
Online
NS
Oleksandr Kripak
Artyom Dolzhenko
Online
Monday, 23 July 2018
NS
Mykhailo Kripak
Artyom Dolzhenko
Online
NS
Maksym Pul'man
Vadim Ukhov
Online
NS
Roman Chernyshkov
Oleksandr Kripak
Online
NS
Viktor Ovchinnikov
Maksym Pomazkov
Online
NS
Roman Larin
Dmitriy Boschuk
Online
NS
Vladimir Kononov
Ol'ha Kripak
Online
NS
Aleksey Lepin
Kirill Zakatchenko
Online
NS
Andriy Serhiyenko
Boris Fyodorov
Online
NS
Mikhail Bugrov
Boris Plaksin
Online
Thursday, 26 July 2018
NS
Maksym Pomazkov
Roman Larin
Online
Tuesday, 03 July 2018
FT
Dmytro Fedosov
2 : 2
Dmitriy Boschuk
Online
Tuesday, 17 July 2018
FT
Mykhailo Kripak
3 : 2
Oleksandr Kripak
Online
FT
Artyom Dolzhenko
0 : 4
Maksym Pomazkov
Online
FT
Roman Chernyshkov
0 : 2
Dmitriy Boschuk
Online
FT
Viktor Ovchinnikov
0 : 2
Ol'ha Kripak
Online
FT
Roman Larin
2 : 1
Kirill Zakatchenko
Online
FT
Vladimir Kononov
0 : 1
Boris Fyodorov
Online
FT
Aleksey Lepin
0 : 2
Boris Plaksin
Online
FT
Andriy Serhiyenko
2 : 0
Vadim Ukhov
Online
FT
Mikhail Bugrov
2 : 1
Maksym Pul'man
Online

Группа лидеров

Team G W D D G P
1. Vasyl' Chyzh 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Dmytro Fedosov 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Vyacheslav Kozyrev 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Sergey Veklich 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Liliya Kustkova 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Sergey Prokofyev 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Nataliya Moskalenko 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Vitaliy Mel'nyk 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Vyacheslav Chernenkov 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Artur Magomedov 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Al'mir Iskakov 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Al'bert Stulov 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Artyom Kharchevnikov 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Oleksiy Antonenko 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ihor Koz'ban 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Nikolay Serbul 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа претендентов

Team G W D D G P
1. Maksym Pomazkov 1 1 0 0 4 - 0 34
2. Boris Plaksin 1 1 0 0 2 - 0 33
3. Andriy Serhiyenko 1 1 0 0 2 - 0 32
4. Dmitriy Boschuk 1 1 0 0 2 - 0 32
5. Roman Larin 1 1 0 0 2 - 1 31
6. Roman Chernyshkov 1 0 0 1 0 - 2 31
7. Ol'ha Kripak 1 1 0 0 2 - 0 30
8. Boris Fyodorov 1 1 0 0 1 - 0 30
9. Vladimir Kononov 1 0 0 1 0 - 1 30
10. Mykhailo Kripak 1 1 0 0 3 - 2 29
11. Aleksey Lepin 1 0 0 1 0 - 2 29
12. Artyom Dolzhenko 1 0 0 1 0 - 4 29
13. Vadim Ukhov 1 0 0 1 0 - 2 28
14. Kirill Zakatchenko 1 0 0 1 1 - 2 27
15. Maksym Pul'man 1 0 0 1 1 - 2 27
16. Viktor Ovchinnikov 1 0 0 1 0 - 2 27
17. Mikhail Bugrov 1 1 0 0 2 - 1 26
18. Oleksandr Kripak 1 0 0 1 2 - 3 24Tournaments
CIS
Europe
Asia
South America
North America
Oceania
Африка
Others
Follow us 

Recommend us

 
Authentication
— Or Lost password? Register