Monday, 27 January 2020
NS
Il'ya Zdorovyak
Andriy Povoikyn
Online
NS
Sergey Boschuk
Sergey Zyl'
Online
NS
Mykhailo Kripak
Vasyl' Chyzh
Online
NS
Dmitriy Boschuk
Leonid Bondarenko
Online
NS
Inessa Boy
Maksym Pul'man
Online
NS
Vitaliy Mel'nyk
Oleksandr Kripak
Online
NS
Ruslan Koval'
Nataliya Moskalenko
Online
NS
Ihor Kurochkin
Oleksiy Antonenko
Online
NS
Holub Oleksandr
Oleh Hrekov
Online
NS
Dmytro Fedosov
Ol'ha Kripak
Online

Standings

Дивизион Трунова

Team G W D D G P
1. Vasyl' Chyzh 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Dmitriy Boschuk 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Dmytro Fedosov 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ol'ha Kripak 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Mykhailo Kripak 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Andriy Povoikyn 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Il'ya Zdorovyak 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Sergey Boschuk 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Leonid Bondarenko 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Sergey Zyl' 0 0 0 0 0 - 0 0

Дивизион Ситяшенко

Team G W D D G P
1. Oleksandr Kripak 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Nataliya Moskalenko 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Vitaliy Mel'nyk 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Oleksiy Antonenko 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Maksym Pul'man 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Oleh Hrekov 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Holub Oleksandr 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ihor Kurochkin 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ruslan Koval' 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Inessa Boy 0 0 0 0 0 - 0 0

Дивизион Малюкова

Team G W D D G P
1. Nikita Fufachev 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ivan Telyatnikov 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Al'bert Stulov 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Artyom Kharchevnikov 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Nikolay Serbul 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Vadim Ukhov 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Viktor Ovchinnikov 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Aleksey Lepin 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Lyubov' Solov'yova 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Timofey Smirnov 0 0 0 0 0 - 0 0

Дивизион Козырева

Team G W D D G P
1. Valeriy Kibuk 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Aleksey Belyayev 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Yevgeniy Kostin 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Artur Magomedov 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Al'mir Iskakov 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ilona Beloborodova 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Yefim Petrenko 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Yuriy Bogachyov 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Vasiliy Kuznetsov 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Vyacheslav Murzikov 0 0 0 0 0 - 0 0Tournaments
CIS
Europe
Asia
South America
North America
Oceania
Африка
Others
Follow us 

Recommend us

 
Authentication
— Or Lost password? Register