Saturday, 22 September 2018
FT
Sergey Veklich
1 : 1
Dmytro Fedosov
Online
FT
Roman Larin
0 : 1
Maksym Pomazkov
Online
FT
Roman Chernyshkov
0 : 3
Artyom Dolzhenko
Online
FT
Mykhailo Kripak
1 : 2
Vadim Ukhov
Online
FT
Maksym Pul'man
2 : 0
Boris Plaksin
Online
FT
Mikhail Bugrov
0 : 0
Boris Fyodorov
Online
FT
Andriy Serhiyenko
1 : 1
Kirill Zakatchenko
Online
FT
Aleksey Lepin
0 : 0
Ol'ha Kripak
Online
FT
Vladimir Kononov
1 : 1
Dmitriy Boschuk
Online
FT
Viktor Ovchinnikov
1 : 2
Oleksandr Kripak
Online

Группа лидеров

Team G W D D G P
1. Liliya Kustkova 17 12 0 5 42 - 28 68
2. Al'bert Stulov 17 11 1 5 40 - 24 66
3. Vyacheslav Chernenkov 17 9 5 3 33 - 20 64
4. Vyacheslav Kozyrev 17 6 2 9 29 - 32 61
5. Ihor Koz'ban 17 8 1 8 29 - 42 60
6. Artur Magomedov 17 8 3 6 31 - 23 59
7. Nataliya Moskalenko 17 8 3 6 32 - 32 59
8. Dmytro Fedosov 17 7 6 4 33 - 25 57
9. Vasyl' Chyzh 17 7 4 6 32 - 30 55
10. Sergey Veklich 17 5 4 8 25 - 27 55
11. Artyom Kharchevnikov 17 5 2 10 26 - 36 55
12. Nikolay Serbul 17 7 2 8 28 - 35 54
13. Vitaliy Mel'nyk 17 6 1 10 31 - 32 52
14. Sergey Prokofyev 17 5 4 8 27 - 39 51
15. Oleksiy Antonenko 17 5 4 8 31 - 33 50
16. Al'mir Iskakov 17 5 2 10 21 - 32 49

Группа претендентов

Team G W D D G P
1. Dmitriy Boschuk 21 11 5 5 43 - 34 67
2. Maksym Pomazkov 21 10 6 5 40 - 28 67
3. Roman Chernyshkov 21 11 2 8 39 - 33 66
4. Vladimir Kononov 21 10 4 7 37 - 29 64
5. Artyom Dolzhenko 21 10 4 7 40 - 34 63
6. Kirill Zakatchenko 21 9 8 4 47 - 29 62
7. Vadim Ukhov 21 9 7 5 41 - 29 62
8. Mykhailo Kripak 21 8 9 4 46 - 34 59
9. Oleksandr Kripak 21 10 4 7 42 - 42 58
10. Boris Plaksin 21 7 5 9 30 - 30 56
11. Ol'ha Kripak 21 7 7 7 40 - 37 55
12. Andriy Serhiyenko 21 7 5 9 30 - 37 55
13. Maksym Pul'man 21 7 2 12 29 - 37 50
14. Aleksey Lepin 21 5 6 10 31 - 43 50
15. Mikhail Bugrov 21 7 5 9 26 - 40 49
16. Roman Larin 21 5 5 11 28 - 47 48
17. Viktor Ovchinnikov 21 6 2 13 35 - 45 47
18. Boris Fyodorov 21 6 2 13 32 - 48 47Tournaments
CIS
Europe
Asia
South America
North America
Oceania
Африка
Others
Follow us 

Recommend us

 
Authentication
— Or Lost password? Register