Kuwait: Kuwait League 2014-2015

Kazma 2:1 Khaitan
AL Fahaheel 2:2 Yarmouk
Al-Salibikhaet 0:2 Al Jahra
Al Qadasiya 7:0 AL Tadamon
Al Shabab 1:4 Al-Salmiyah
Al Nasr Dubai 0:5 Al Jahra
Yarmouk 1:1 Al Qadasiya
Khaitan 4:0 Al Shabab
Al Jahra 2:2 Al-Salmiyah
Al Qadasiya 5:1 Khaitan
Al-Arabi 2:0 Yarmouk
Kazma 3:0 Al Shabab
Al Jahra 0:0 Al Qadasiya
Al Shabab 0:5 Kuwait SC
Yarmouk 2:3 Khaitan
Al Qadasiya 3:0 Al-Salibikhaet
Khaitan 0:3 Kuwait SC
Kazma 0:2 Al Jahra
AL Tadamon 0:2 Yarmouk
Al Shabab 1:1 Al-Sahel
Al Nasr Dubai 1:2 Al Qadasiya
Yarmouk 0:3 Al-Salmiyah
Al-Sahel 1:1 Khaitan
Al Jahra 4:1 Al Shabab
Al Qadasiya 0:6 Al-Salmiyah
Yarmouk 0:2 Al Jahra
Al Shabab 0:2 Al-Arabi
Khaitan 2:2 Al Nasr Dubai
Khaitan 1:4 Al-Arabi
Al-Salibikhaet 0:1 Yarmouk
Kazma 1:2 Al Qadasiya
Al Jahra 0:0 Kuwait SC
AL Fahaheel 1:1 Al Shabab
AL Tadamon 1:3 Al Jahra
Al-Sahel 0:2 Yarmouk
Al-Salibikhaet 1:1 Khaitan
Al Qadasiya 6:0 AL Fahaheel
Al Shabab 3:1 Al Nasr Dubai
Al Qadasiya 1:0 Al Shabab
Khaitan 1:0 AL Fahaheel
Al Nasr Dubai 0:0 Yarmouk
Al-Sahel 1:2 Al Jahra
AL Fahaheel 1:6 Al-Salmiyah
Al-Salibikhaet 1:0 Al Shabab
AL Tadamon 1:0 Al-Sahel
Kazma 2:1 Al Nasr Dubai
Al Qadasiya 0:0 Al-Arabi
Al Jahra 1:0 Khaitan
Kuwait SC 3:0 Yarmouk
Kuwait SC 2:1 Al Qadasiya
Al-Arabi 2:0 Al Jahra
Kazma 3:0 Yarmouk
Al-Sahel 0:2 AL Fahaheel
Al-Salmiyah 1:1 Khaitan
Al Shabab 1:4 AL Tadamon
Al Nasr Dubai 0:1 Al-Salibikhaet
Kazma 1:1 Kuwait SC
Al Jahra 3:1 AL Fahaheel
Al Qadasiya 3:0 Al-Sahel
Al-Salibikhaet 0:4 Al-Arabi
Al Shabab 2:1 Yarmouk
Khaitan 0:0 AL Tadamon
Al Nasr Dubai 0:2 Al-Salmiyah
Khaitan 0:1 Kazma
Yarmouk 2:2 AL Fahaheel
Al-Salmiyah 2:0 Al Shabab
Al Jahra 2:1 Al-Salibikhaet
Al Nasr Dubai 1:2 Al-Sahel
AL Tadamon 1:4 Al Qadasiya
Al Shabab 0:1 Khaitan
Al Jahra 1:1 Al Nasr Dubai
Al Qadasiya 1:0 Yarmouk
Kuwait SC 2:0 AL Fahaheel
Al-Salibikhaet 1:1 Al-Salmiyah
Al-Arabi 4:1 Al-Sahel
Khaitan 1:3 Al Qadasiya
Al-Sahel 0:2 Al-Salibikhaet
Al Nasr Dubai 0:2 Kuwait SC
AL Tadamon 3:1 AL Fahaheel
Yarmouk 2:4 Al-Arabi
Al Shabab 1:3 Kazma
Al-Salmiyah 2:3 Al Jahra
Al Qadasiya 3:0 Al Jahra
Khaitan 1:0 Yarmouk
AL Fahaheel 1:5 Al-Salibikhaet
Kuwait SC 0:0 Al Shabab
Al-Arabi 4:1 Al Nasr Dubai
AL Tadamon 1:2 Al-Salmiyah
Kazma 5:1 Al-Sahel
Yarmouk 1:1 AL Tadamon
Al Jahra 3:3 Kazma
Al Nasr Dubai 1:0 AL Fahaheel
Al-Arabi 2:3 Al-Salmiyah
Al Shabab 1:1 Al-Sahel
Kuwait SC 1:0 Khaitan
Al-Salibikhaet 0:1 Al Qadasiya
AL Tadamon 2:4 Kuwait SC
Khaitan 1:3 Al-Sahel
Al Qadasiya 2:1 Al Nasr Dubai
Al-Salmiyah 3:0 Yarmouk
Al Shabab 0:7 Al Jahra
Al-Arabi 3:1 AL Fahaheel
Kazma 1:1 Al-Salibikhaet
Kazma 5:2 AL Fahaheel
Al-Arabi 4:0 Al Shabab
Al Jahra 2:0 Yarmouk
Al-Salmiyah 3:2 Al Qadasiya
Al-Salibikhaet 1:0 AL Tadamon
Kuwait SC 8:1 Al-Sahel
Al Nasr Dubai 0:1 Khaitan
Kuwait SC 1:1 Al Jahra
Al Qadasiya 1:1 Kazma
Yarmouk 2:2 Al-Salibikhaet
Al-Arabi 3:0 Khaitan
AL Tadamon 1:2 Al Nasr Dubai
Al Shabab 3:2 AL Fahaheel
Al-Salmiyah 6:1 Al-Sahel
Khaitan 1:2 Al-Salibikhaet
Al Nasr Dubai 0:0 Al Shabab
Kazma 0:2 Al-Arabi
Yarmouk 2:2 Al-Sahel
Al Qadasiya 3:0 AL Fahaheel
Al Jahra 3:2 AL Tadamon
Kuwait SC 2:0 Al-Salmiyah