Ordabasy

Ordabasy
Kazakhstan

Head Coach
_Sednev A.
President
Uri Bondarenko
Captain
Kairat Ashirbekov
Official site
http://www.fcordabasy.com/
# Player Role                       
1 Beckhan Shaizada Goalkeeper 1 90 90 -1 0 0 0 0
51 Kazhymukan Tolepbergen Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Timurbek Zakirov Goalkeeper 1 90 90 0 0 0 0 0
2 Odil Abdumazhidov Defender 1 90 90 2 0 0 0 0
4 Karam Sultanov Defender 1 90 90 4 0 0 0 0
5 Nurali Mamirbaev Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sagadat Tursynbay Defender 6 540 90 0 0 0 0 0
33 Evgeny Chagovets Defender 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Asludin Khadzhiev Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Samat Shamshi Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Aleksandr Batischev Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Elkhan Astanov Midfielder 5 450 90 7 3 0 0 0
11 Maksim Vaganov Midfielder 1 90 90 1 0 0 0 1
12 Victor Braga II Midfielder 1 90 90 0 0 0 0 0
14 Murodzhon Khalmatov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Zikrillo Sultaniyazov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sekou Doumbia Midfielder 2 180 90 0 0 0 0 0
23 Adilkhan Dobay Midfielder 1 90 90 1 0 0 0 0
99 Luis Gedes Midfielder 1 90 90 1 0 0 0 0
3 Vsevolod Sadovskiy Striker 2 180 90 4 0 0 0 0
17 Serge Nyuiadzi Striker 1 90 90 7 2 0 0 0
20 Batyrkhan Tazhibay Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Nikita Shershnyov Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Hamza Yakudi Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
_Abdumazhidov O. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Bakhtiyarov A. 3 270 90 0 0 0 0 0
_Batishchev A. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Braga V. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Dobay A. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Gedes L. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Khalmatov M. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Klyushkin I. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Mamirbaev N. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Nyuiadzi S. 5 450 90 0 0 0 0 0
_Shaizada B. 4 360 90 -7 0 0 0 0
_Shamshi S. 1 90 90 0 0 0 0 0
_Shershnev N. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Sultaniyazov Z. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Sultanov K. 3 270 90 0 0 0 0 0
_Tolepbergen K. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Vaganov M. 1 90 90 0 0 0 0 0
_Yakudi H. 0 0 0 0 0 0 0 0
Akmal Bakhtiyarov Midfielder 0 0 0 1 0 0 0 0
Dmitri Borodin II Midfielder 3 270 90 0 0 0 0 0
Dominik Dinga Defender 2 180 90 0 0 0 0 0
Maxim Fedin Striker 2 180 90 1 0 0 0 0
Murojon Khalmatov 0 0 0 2 0 0 0 0
Shokhboz Umarov Striker 2 180 90 0 0 0 0 0
✅ Football tips
 
Betting bonus