# Player Role                       
1 Marsel Islamkulov Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mikhail Golubnichi Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Yevhenii Kucherenko Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Islam Zhilov Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gafurzhan Suyumbaev Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gadzhibekov Ali Defender 2 180 90 1 0 0 0 0
8 Ular Zhaksybaev Defender 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Grigory Sartakov Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Pavel Barkunov Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kairat Zhyrgalbek Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Artyom Popov II Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Faith Obilor Defender 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Aslanbek Kakimov Midfielder 2 180 90 3 0 0 0 0
10 Rafail Ospanov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Damir Marat Midfielder 2 180 90 2 0 0 0 0
14 Izat Kulzhanov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Anatoliy Krasotin Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Erkebulan Tungyshbaev Midfielder 2 180 90 8 0 0 0 0
23 Dmitriy Bachek Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tamerlan Agimanov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Zhaslan Kairkenov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Mikhail Bakaev Midfielder 3 270 90 0 0 0 0 0
96 Aybol Abiken Midfielder 0 0 0 3 1 0 0 0
17 Miras Turlybek Striker 0 0 0 3 1 0 0 0
18 Arman Smailov Striker 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Asyl Myrzakhan Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Sergey Hizhnicenko Striker 0 0 0 0 0 0 0 0
_Agimanov T. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Costa G. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Dytyatev O. 1 90 90 0 0 0 0 0
_Golubnichi M. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Islamkulov M. 2 180 90 -1 -1 0 0 0
_Johnson S. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Krasotin A. 1 90 90 0 0 0 0 0
_Kucherenko Y. 2 180 90 -7 -1 0 0 0
_Kulzhanov I. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Mahlangu M. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Obilor F. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Silva T. 2 180 90 0 0 0 0 0
_Smailov A. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Suyumbaev G. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Turlybek M. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Zadoya E. 0 0 0 0 0 0 0 0
_Zakharenko G. 1 90 90 0 0 0 0 0
_Zhaksybaev U. 3 270 90 0 0 0 0 0
_Zhilov I. 1 90 90 0 0 0 0 0
_Zhyrgalbek K. 4 360 90 0 0 0 0 0
_Zlicic L. 2 180 90 0 0 0 0 0
Artem Popov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruslan Esimov Defender 2 180 90 0 0 0 0 0
Toni Silva Midfielder 0 0 0 2 0 0 0 0
Zadoya Evgeniy Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 1
✅ Football tips
 
Betting bonus